บริษัท

บริษัท ซีลลิงส์อาร์อัส ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 โดยทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของปะเก็น และฉนวนกันความร้อน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค การจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับความตั้งใจของเราที่อยากให้ ซีลลิงส์อาร์อัส เป็นบริษัทแรก ที่ลูกค้าจะคิดถึงเมื่อต้องการสินค้าประเภท ปะเก็น “Sealing R Us, Your partner Ultimate Solution“

เรามีความเชื่อมั่นว่า สินค้าที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไป เพราะเราสามารถจัดหาสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพได้ บางครั้งลูกค้าอาจจะต้องการแค่เพียงปะเก็นกระดาษ ดี ๆ ซักแผ่น หรือในบางครั้งลูกค้าอาจจะต้องการสินค้าที่มีความเป็นพิเศษเฉพาะตัว ที่เหนือกว่าปะเก็นธรรมดาทั่วไป ที่ซีลลิงส์อาร์อัสเราสามารถรองรับได้ทุกงบประมาณ และความต้องการของลูกค้า จึงเป็นที่มาของนโยบายที่ว่า

“The Equilibrium price and quality”

Equilibrium

ที่มา : http://www.econweb.com/MacroWelcome/sandd/notes.html#3

Feeling professional is not entirely up to how others treat pay to do my homework and view our profession

บริษัท ซีลลิงส์อาร์อัส ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 โดยทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของปะเก็น และฉนวนกันความร้อน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค การจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับความตั้งใจของเราที่อยากให้ ซีลลิงส์อาร์อัส เป็นบริษัทแรก ที่ลูกค้าจะคิดถึงเมื่อต้องการสินค้าประเภท ปะเก็น “Sealing R Us, Your partner Ultimate Solution“

เรามีความเชื่อมั่นว่า สินค้าที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไป เพราะเราสามารถจัดหาสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพได้ บางครั้งลูกค้าอาจจะต้องการแค่เพียงปะเก็นกระดาษ ดี ๆ ซักแผ่น หรือในบางครั้งลูกค้าอาจจะต้องการสินค้าที่มีความเป็นพิเศษเฉพาะตัว ที่เหนือกว่าปะเก็นธรรมดาทั่วไป ที่ซีลลิงส์อาร์อัสเราสามารถรองรับได้ทุกงบประมาณ และความต้องการของลูกค้า จึงเป็นที่มาของนโยบายที่ว่า

“The Equilibrium price and quality”

Equilibrium

ที่มา : http://www.econweb.com/MacroWelcome/sandd/notes.html#3