วัฒนธรรมองค์กร

ซีลลิงส์อาร์อัส ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่กดดัน ที่ซีลลิงส์อาร์อัส  เราเชื่อว่า คนทุกคนสามารถสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้ เมื่ออยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มีความพอดีในด้านต่าง ๆ บริษัทจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมจากบริษัท ตามคำที่ว่า

“Your people come first and if you treat them right, they will treat customer right”

Credit :    Herb Kelleher (The founder of southwest air line)

แนวคิดการทำธุรกิจของบริษัท

  • อิสระ (Freedom) เราให้อิสระพนักงานทุกคนในการทำงาน หรือแสดงความคิดเห็น ภายใต้เป้าหมายหลักที่บริษัทวางไว้ เราเชื่อว่า พนักงานจะสามารถทำงานได้ดี ในสภาวะการทำงานที่ไม่ตึงเครียด หรือกดดัน
  • ครอบครัว (Family) ที่ ซิลลิงส์อาร์อัส เราไม่ได้ดูแลแค่ตัวพนักงานเท่านั้น แต่เรายังดูแลไปจนถึงครอบครัวของพนักงานแต่ละคน และยังส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของครอบครัวด้วย นอกจากนี้ ในบริษัท เรายังดูแลกันแบบญาติมิตร เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความรู้สึกที่ดีกับองค์กร
  • ความหวัง (Hope) เราสร้างความหวังให้กับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ หรือ ผลตอบแทนที่ดีขึ้น ถ้าหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
  • รางวัล (Reward) นอกจากโบนัส และการขึ้นเงินเดือนตามผลประกอบการในแต่ละปีแล้ว บริษัทยังมีเบี้ยขยัน

คอมมมิชชั่น และ incentive ให้รูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานขายที่ทำได้ตามเป้าของบริษัท เพราะเป็นการกระตุ้น, สร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงาน

Unser plagiats-alarm ist ein plagiats finder, der sie sofort alarmiert, wenn ein plagiat ihrer bei uns gekauften texte bachelorarbeit schreiben pdf auch monate nach dem kauf im internet auf anderen webseiten auftaucht

ซีลลิงส์อาร์อัส ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่กดดัน ที่ซีลลิงส์อาร์อัส  เราเชื่อว่า คนทุกคนสามารถสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้ เมื่ออยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มีความพอดีในด้านต่าง ๆ บริษัทจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมจากบริษัท ตามคำที่ว่า

“Your people come first and if you treat them right, they will treat customer right”

Credit :    Herb Kelleher (The founder of southwest air line)

แนวคิดการทำธุรกิจของบริษัท

  • อิสระ (Freedom) เราให้อิสระพนักงานทุกคนในการทำงาน หรือแสดงความคิดเห็น ภายใต้เป้าหมายหลักที่บริษัทวางไว้ เราเชื่อว่า พนักงานจะสามารถทำงานได้ดี ในสภาวะการทำงานที่ไม่ตึงเครียด หรือกดดัน
  • ครอบครัว (Family) ที่ ซิลลิงส์อาร์อัส เราไม่ได้ดูแลแค่ตัวพนักงานเท่านั้น แต่เรายังดูแลไปจนถึงครอบครัวของพนักงานแต่ละคน และยังส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของครอบครัวด้วย นอกจากนี้ ในบริษัท เรายังดูแลกันแบบญาติมิตร เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความรู้สึกที่ดีกับองค์กร
  • ความหวัง (Hope) เราสร้างความหวังให้กับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ หรือ ผลตอบแทนที่ดีขึ้น ถ้าหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
  • รางวัล (Reward) นอกจากโบนัส และการขึ้นเงินเดือนตามผลประกอบการในแต่ละปีแล้ว บริษัทยังมีเบี้ยขยัน

คอมมมิชชั่น และ incentive ให้รูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานขายที่ทำได้ตามเป้าของบริษัท เพราะเป็นการกระตุ้น, สร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงาน