วัฒนธรรมองค์กร

ซีลลิงส์อาร์อัส ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่กดดัน ที่ซีลลิงส์อาร์อัส  เราเชื่อว่า คนทุกคนสามารถสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้ เมื่ออยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มีความพอดีในด้านต่าง ๆ บริษัทจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมจากบริษัท ตามคำที่ว่า

“Your people come first and if you treat them right, they will treat customer right”

Credit :    Herb Kelleher (The founder of southwest air line)

แนวคิดการทำธุรกิจของบริษัท

  • อิสระ (Freedom) เราให้อิสระพนักงานทุกคนในการทำงาน หรือแสดงความคิดเห็น ภายใต้เป้าหมายหลักที่บริษัทวางไว้ เราเชื่อว่า พนักงานจะสามารถทำงานได้ดี ในสภาวะการทำงานที่ไม่ตึงเครียด หรือกดดัน
  • ครอบครัว (Family) ที่ ซิลลิงส์อาร์อัส เราไม่ได้ดูแลแค่ตัวพนักงานเท่านั้น แต่เรายังดูแลไปจนถึงครอบครัวของพนักงานแต่ละคน และยังส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของครอบครัวด้วย นอกจากนี้ ในบริษัท เรายังดูแลกันแบบญาติมิตร เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความรู้สึกที่ดีกับองค์กร
  • ความหวัง (Hope) เราสร้างความหวังให้กับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ หรือ ผลตอบแทนที่ดีขึ้น ถ้าหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
  • รางวัล (Reward) นอกจากโบนัส และการขึ้นเงินเดือนตามผลประกอบการในแต่ละปีแล้ว บริษัทยังมีเบี้ยขยัน

คอมมมิชชั่น และ incentive ให้รูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานขายที่ทำได้ตามเป้าของบริษัท เพราะเป็นการกระตุ้น, สร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงาน