ขั้นตอนการ “ทอร์คปะเก็น” แบบถูกวิธี

ขั้นตอนการ “ทอร์คปะเก็น” แบบถูกวิธี
ขั้นตอนที่ 1 ปรับปะแจทอร์ค 30 % ของค่า Max คือ 18 ฟุตปอนด์ จากนั้นขันทอร์คแบบสลับ
ขั้นตอนที่ 2 ปรับปะแจทอร์ค 60 % ของค่า Max คือ 36 ฟุตปอนด์และขันทอร์คแบบสลับเหมือนเดิม
ขั้นตอนที่ 3 ปรับปะแจทอร์ค 100 % ของค่า Max คือ 60 ฟุตปอนด์และขันทอร์คแบบสลับเหมือนเดิม
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปะแจทอร์ค 100 % ของค่า Max คือ 60 ฟุตปอนด์ “ขันทอร์คทวนเข็มนาฬิกา”