บริษัทผลิตน้ำตาล จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดใช้งาน: วาล์วสตีม

ปัญหา : เกิดการรั่วของไอน้ำจากวาล์วสตีมจากการเปิด-ปิดไม่กี่ครั้ง

แก้ไข : ช่วยลูกค้าเลือกใช้ปะเก็นที่เหมาะสมกว่าตัวเก่า จากเดิมใช้ Gland packing : Pure graphite เป็น Gland packing : Pure graphite with Inconel wires ซึ่งการเสริมลวดเข้าไปจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับปะเก็น แนะนำเพิ่มเติมโดยให้เลือกใช้ Gland packing : Carbon fiber with graphite ด้วยเส้นใยคาร์บอนมีความแข็งแรงกว่าทำให้สามารถใช้กับงานที่มีความร้อนสูงและมีการเปิดปิดบ่อยได้ดี

 ภาพกำลังถอดวาล์วสตีมที่เกิดการรั่ว แก้ไขด้วยการใช้ปะเก็นเชือก : Carbon fiber with graphite