บริษัท..ผลิตน้ำเชื่อม ในจังหวัดนนทบุรี

จุดใส่ปะเก็นของท่อสตีม  

ปัญหาที่เจอ คือ เกิดการรั่ว ของปะเก็น เพราะใช้ปะเก็นยางขาว กับงานสตีมความร้อนที่มีการปรับขึ้นลงของอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอ และไม่มีการเปลี่ยนปะเก็นเลย 2 ปี ทำให้ปะเก็นยางแข็ง หมดประสิทธิภาพในการซีล

การแก้ปัญหา คือ แนะนำลูกค้าให้เปลี่ยนแมททีเรียลเป็น ปะเก็นเหล็ก SWG แทนจะใช้งานได้นานกว่ายาง

ปะเก็นเก่า(ยางแข็ง)

แก้ไขด้วยการใส่ปะเก็นเหล็ก SWG