อันตราย!! ของโรคปอดอักเสบจาก แอสเบสตอส (Asbestosis)

อันตราย!! ของโรคปอดอักเสบจาก แอสเบสตอส (Asbestosis)
เกิดจากการหายใจรับเส้นใยแอสเบสตอสสะสมเป็นเวลานาน 5-10ปี ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบ อวัยวะที่สำคัญของร่างกาย จนทำให้ปอดแข็ง เป็นพังผิดและพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็ง โรคปอดอักเสบ(แอสเบสโตสิส) ยังไม่สามารถ รักษาให้หายขาดเป็นปกติได้