โรงไฟฟ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดใช้งานปะเก็น : Ejector

ปัญหา : ปะเก็น SWG ที่ลูกค้าใช้ขนาดมาตรฐาน Outer ติดน็อต ลูกค้าต้องมาเจียออกข้างละ 2 มม.  ให้แบบวัดหน้าแปลนเพื่อเช็คขนาด ผลออกมาไม่ตรงกับมาตรฐานเลย ( ANSI, JIS, DIN )

แก้ไข : ออกแบบขนาด SWG Outer ให้ลูกค้าใหม่ ด้วยการลดค่า D4 ลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติ