Asian paper & Tissue World 2018

Asian paper & Tissue World 2018
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง บริษัท ซีลลิงส์ อาร์ อัส จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Asian Paper & Tissue World 2018
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมกระดาษ,
งานพิมพ์และเทคโนโลยีการผลิต