บริษัทผลิตกลูโคส จังหวัดนครปฐม

ปัญหา :  ลูกค้าใช้งานยางขาวกับหม้อต้มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร โดยที่งานยางไม่เป็นปะเก็น Food grade ด้วยระยะเวลาใช้งานที่นาน ทำให้มีเศษยางหลุดร่วงลงไปในผลิตภัณฑ์ ทำให้ลูกค้าโดนปฏิเสธงานในออเดอร์ทั้งหมด เกิดความเสียหายทั้งทางมูลค่าและชื่อเสียง

การแก้ไข : เข้าไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับปะเก็นที่เหมาะสมกับหน้างานที่ลูกค้าใช้งาน และเป็น Food grade โดยมีเอกสารรองรับเกี่ยวกับ food contact ครบถ้วน โดยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำคือ Durlon9000

ก่อนเปลี่ยน

เปลี่ยนมาใช้ปะเก็นแผ่น Durlon9000