เซรามิคไฟเบอร์

Style : เซรามิคไฟเบอร์

เซรามิคไฟเบอร์เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีน้ำหนักเบา ไม่กักเก็บความร้อนและเป็นสื่อนำความร้อนที่ต่ำ ดังนั้นฉนวนกันความร้อนแบบเซรามิคจึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ สูงโดยมีอุณหภูมิการใช้งานสูงถึง 1260°

 

For More information,Please

Contact our Office

E-mail : [email protected]

Tel : 02-9942115

Mobile simplified has announced the winner of the app naming contest click on over to the post and scrool down to the comments professional resumes using resume-chief.com to read more

Style : เซรามิคไฟเบอร์

เซรามิคไฟเบอร์เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีน้ำหนักเบา ไม่กักเก็บความร้อนและเป็นสื่อนำความร้อนที่ต่ำ ดังนั้นฉนวนกันความร้อนแบบเซรามิคจึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ สูงโดยมีอุณหภูมิการใช้งานสูงถึง 1260°

 

For More information,Please

Contact our Office

E-mail : [email protected]

Tel : 02-9942115