ยางสังเคราะห์ EPDM

Style : ยางสังเคราะห์ EPDM

ทำจากการผสมผสานระหว่างโมโนเมอร์ของเอทธิลีนและโมโนเมอร์ของโพรพิลีนเข้าด้วยกัน โดย E จะหมายถึง Ethylene, P หมายถึง Propylene, D หมายถึง Diene และ M ซึ่งหมายถึง Monomer มาตรฐาน ASTM D-1418
ยาง EPDM มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40ºC ถึง 120ºC เหมาะสำหรับหน้างานที่มีกรดเข้มข้น, มีสารอัลคาไลน์, คลอไลน์และกรดเกลือเป็นส่วนประกอบ นอกเหนือจากยาง EPDM สีดำแล้วยังมียาง EPDM สีขาวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

For More information,Please

Contact our Office

E-mail : [email protected]

Tel : 02-9942115

This functionality is writing a research paper using writemypaper4me.org free from polldaddy

Style : ยางสังเคราะห์ EPDM

ทำจากการผสมผสานระหว่างโมโนเมอร์ของเอทธิลีนและโมโนเมอร์ของโพรพิลีนเข้าด้วยกัน โดย E จะหมายถึง Ethylene, P หมายถึง Propylene, D หมายถึง Diene และ M ซึ่งหมายถึง Monomer มาตรฐาน ASTM D-1418
ยาง EPDM มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานระหว่าง -40ºC ถึง 120ºC เหมาะสำหรับหน้างานที่มีกรดเข้มข้น, มีสารอัลคาไลน์, คลอไลน์และกรดเกลือเป็นส่วนประกอบ นอกเหนือจากยาง EPDM สีดำแล้วยังมียาง EPDM สีขาวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

For More information,Please

Contact our Office

E-mail : [email protected]

Tel : 02-9942115